Een van de mooiste aspecten van design vind ik omzetten van verhalen in beelden en de vertaalslag maken van inhoud naar vorm. Met mijn designs zorg ik ervoor dat strategische vraagstukken en klantbehoeftes omgezet worden naar een effectief, helder en gebruiksvriendelijk eindresultaat. Dit doe ik door de juiste vragen te stellen, goed te luisteren, te kijken en me in te leven. Design is voor mij altijd een samenspel met de opdrachtgever en de eindgebruiker.

Mijn kwaliteit ligt bij het denken vanuit de eindgebruiker en het uitdenken van concepten samen met de opdrachtgever. Ik ben in staat om op een strategisch niveau mee te denken; het waarom, hoe en wat en zet dit vervolgens om in heldere ontwerpen. Deze ontwerpen werk ik zelfstandig of in teamverband uit tot krachtige online of fysieke eindproducten zoals websites, landingspagina’s, (e-mail)campagnes, huisstijlen, drukwerk of inzichtelijke infographics.

Meer weten? Mail me op siger@sgrsmt.nl of bel 06 – 47 904 229

Webdesign

Identiteit & merk

Grafische vormgeving